Lindemans

Klokkenluidersmelding

De Belgische Klokkenluiderswet van 28 november 2022 verplicht ondernemingen met 50 of meer medewerkers om een kanaal te voorzien voor het melden van wantoestanden en fraude. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de 'EU-whistleblower protection directive'. Naar aanleiding van deze wetgeving hebben we bij Brouwerij Lindemans de nodige maatregelen genomen om voor onze klanten en partners dit wettelijk verplichte meldpunt te faciliteren.

Wil je een vermoeden van wantoestanden en fraude melden? Dan kun je dit doen door een e-mail te sturen naar integrity@lindemans.be. Zodra je een melding hebt gemaakt, ontvang je binnen zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Onze meldingsbeheerders onderzoeken en behandelen iedere melding onpartijdig. Binnen drie maanden na ontvangst informeren we je over de stappen die we hebben ondernomen.

Vertrouwelijkheid en bescherming van jou als melder zijn essentiële componenten van deze nieuwe wetgeving. Ons klokkenluiderskanaal waarborgt dan ook een vertrouwelijke behandeling voor iedere melding. Jouw identiteit wordt in dit proces niet vrijgegeven door onze meldingsbeheerders, en je zult op geen enkele wijze nadeel ondervinden van jouw melding.